Krzysztof Figielski

Prace rysunkowe, graficzne, malarskie, ilustracje, logotypy i projekty wydawnicze

Eksodus

Rysunki do miesięcznika Poezja, Pięćdżdziesiąt lat po wojnie, wrzesień 1989