Krzysztof Figielski

Prace graficzne, malarskie, ilustracje i projekty

Eksodus

Rysunki do miesięcznika Poezja, Pięćdżdziesiąt lat po wojnie, wrzesień 1989