Krzysztof Figielski

Prace graficzne, malarskie, ilustracje i projekty

Rozmowa

Monotypie, 1989,  42 x 29 cm