Krzysztof Figielski

Prace rysunkowe, graficzne, malarskie, ilustracje, logotypy i projekty wydawnicze

Rozmowa

Monotypie, 1989,  42 x 29 cm